TONOMETRIA:

Tonometr (Topcon TRK 1P)
Wysokość ciśnienia wewnątrzgałkowego jest czynnikiem pozwalającym ocenić ryzyko jaskry i tym samym ma krytyczne znaczenie w diagnostyce i leczeniu tego schorzenia. Tonometr bezkontaktowy Topcon TRK 1P z technologią odpowiedzi rogówkowej uwzględnia właściwości biomechaniczne rogówki, podając wartość rogówkowo skompensowanego ciśnienia IOPcc (Corneal Compensated) – ciśnienia, ktore jest znacząco mniej obarczone błędami, niż inne metody tonometrii. Podawanie dodatkowo warości ciśnienia skorelowanego (Goldmann Corelated) daje możliwość lepszego zrozumienia tonometrii co przekłada się na trafniejsze diagnozy i decyzje co do terapii. Pozwala na ocenę rzeczywistego ciśnienia wewnątrzgałkowego.