PRZEBIEG ZABIEGU:

Iniekcja doszklistkowa to wbrew pozorom prosty i bezbolesny zabieg. Gwarantujemy, że wszelkie obawy, jakie wywołuje „zastrzyk w oko” są bezzasadne. Zabieg przebiega w następujący sposób:

  • Podanie pacjentowi kropel antybiotykowych.
  • Znieczulenie oka za pomocą kropel (już na sali zabiegowej).
  • Zdezynfekowanie worka spojówkowego i dokonanie iniekcji – zastrzyk doszklistkowy wykonany bardzo cienką igłą.
  • Założenie sterylnego opatrunku i opuszczenie naszej kliniki.

W pierwszych dniach po zabiegu niezwykle ważne jest zachowanie higieny i stosowanie kropel antybiotykowych zgodnie z zaleceniami naszego specjalisty. Tylko w ten sposób iniekcje doszklistkowe przyniosą oczekiwane efekty.

Iniekcja doszklistkowa to seria kilku zastrzyków wykonanych w określonych odstępach czasowych. Aby iniekcje doszklistkowe przynosiły oczekiwane rezultaty, powinno się wykonywać minimum jeden zastrzyk w miesiącu.