PERYMETRIA:

Charakterystyka badania:
Pozwala na ocenę pola widzenia centralnego i peryferyjnego.

Zastosowanie:
Wykonywane rutynowo w diagnostyce jaskry ale również w chorobach nerwu wzrokowego, uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego.

Przebieg badania:

  • Badana osoba spogląda na centralny punkt czaszy aparatu. Równocześnie obwodowo pojawiają się punkty świetlne o różnym natężeniu. Zadaniem pacjenta jest naciskać przycisk pilota za każdym razem, gdy dostrzeże on pojawiające się obwodowo punkty świetlne.
  • Wynik badania pacjent otrzymuje bezpośrednio po jego przeprowadzeniu
  • Szacunkowy czas trwania badania: 30-40min.