ANGIO – OCT:

3D DRI OCT Triton plus (AngioOCT)
Angio-OCT – nowa, nieinwazyjna metoda obrazowania przepływu w naczyniach siatkówki Angio-OCT to badanie obejmujące równocześnie angiografię i OCT wysokiej rozdzielczości. Umożliwia wczesne wykrycie patologii w obrębie naczyń na różnych poziomach siatkówki. Jest to badanie nieinwazyjne, może być bezpiecznie powtarzane nawet wielokrotnie. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod obrazowania naczyń takich jak angiografia fluoresceinowa oraz indocyjaninowa Angio Oct nie wymaga podania barwnika, ani specjalnego przygotowania. Obrazy En face pozwalają na przeglądanie angiogramów od błony granicznej wewnętrznej aż do naczyniówki, co pozwala ocenić splot naczyniowy, fragmenty wewnętrznej naczyniówki, zewnętrznej siatkówki choriokapilary i inne obszary. Badanie trwa zaledwie kilka minut.Angiografia OCT jest idealna dla obrazowania i obserwowania mikrokrążenia w chorobach plamki, takich jak AMD, retinopatia cukrzycowa,jaskry.

Technologia Swept Source (SS OCT) daje nowe możliwości w zakresie obrazowania struktur oka. W porównaniu do najbardziej w chwili obecnej rozpowrzechnianych aparatów spektralnych (SOCT) umożliwia uzyskanie znacznie większej szybkości skanowania, dużo lepszej penetracji struktur oka aż po twardówkę oraz uzyskanie lepszej końcowej rozdzielczości uzyskanych obrazów. Zastosowanie w SS OCT TRITON długości fali 1050nm (podczerwień) zapewnia znacznie lepszą penetrację tkanek niż światło czerwone stosowane w SOCT. Światło podczerwone ulega również mniejszemu rozproszeniu, co umożliwia lepszą wizualizację tylnej kory ciała szklistego i jej struktury. Ponadto, w aparatach SOCT istotnym ograniczeniem w obrazowaniu struktur oka jest spektrometr, którego nieliniowa charakterystyka czułości dodatkowo ogranicza możliwość uzyskania dobrej jakości skanu jednocześnie w naczyniówce i szklistce. Technologia Swept Source nie wymaga stosowania spektrometru.

Dzięki opisanym powyżej właściwościom swept source DRI OCT TRITON to aparat, który umożliwia zajrzenie głębiej w struktury ludzkiego oka.

Daje możliwość:

  • jednoczesnego uzyskiwania wysokiej jakości obrazu ciała szklistego, siatkówki, naczyniówki i twardówki
  • wizualizacji szklistki z możliwością uwidocznienia zróżnicowania jej struktury
  • automatycznego tworzenia map grubości i objętości warstw siatkówki i naczyniówki
  • uzyskanie znacznie lepszej jakości skanów OCT u pacjentów ze zmniejszoną przeziernością ośrodków optycznych, w tym z zaćmą oraz niekorzystną wadą refrakcji
  • dzięki dużej maksymalnej szerokości skanów (12mm) aparat ma możliwość jednoczesnego obrazowania obszaru plamki i tarczy nerwu
  • wysoka przenikalność i niskie rozproszenie światła pozwala na uzyskiwanie wysokiej jakości, wolnych od artefaktów przekrojów przedniego odcinka.

Dodatkową zaletą użycia w badaniu światła podczerwonego jest brak widocznych dla pacjenta linii skanujących, które powodują często utratę fiksacji i pogorszenie jakości badania.

Aparat TRITON jednocześnie z wykonywaniem przekrojów OCT wykonuje kolorowe zdjęcia dna oka skorelowane ze skanami, które może być zastąpione zdjęciem z autofluorescencją (funkcja autofluo oraz angiografia fluoresceinowa są dostępne w aparacie TRITON (plus)). W urządzeniu zaimplementowano rozbudowane funkcje jaskrowe z bazą danych normatywnych. Dzięki dużemu obszarowi skanowania (maksymalnie 12×9 mm) można przy jednym skanowaniu dokonać diagnostyki obrazowej i jakościowej obszaru plamki, zmierzyć grubość wartwy włókien nerwowych wokół tarczy, komórek zwojowych w obszarze centralnym oraz uzyskać dane topograficzne tarczy nerwu wzrokowego.