W gabinecie ginekologicznym pacjentów przyjmuje lek. med. Dariusz Kujawski

BIO I ZAKRES USŁUG:

Specjalista ginekolog

Porady z zakresu ginekologii i położnictwa udzielane są we wtorki i czwartki w godzinach popołudniowych od ponad 30 lat.

Równolegle praca w szpitalu. W latach 2011-2020 jako lekarz kierujący Oddziałem ginekologiczno -położniczym w Raciborzu, obecnie jako lekarz kierujący Oddziałem ginekologiczno- położniczym w Wodzisławiu Śl.

INFORMACJE:

Telefon kontaktowy: +48 606 746 820

Godziny przyjęć:
Wtorek: 16:00 – 18:00
Czwartek: 16:00 – 18:00